โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

ท่องเที่ยวในประเทศไปไหว้พระขอพรกันโดยวันนี้เรามีวัดประจำปีเกิด 12 วัด

ผู้สนับสนุน


ผ่านมาครึ่งปี 2563 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป  เลยอยากจะเชิญท่านสมาชิกวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไปไหว้พระขอพรกันโดยวันนี้เรามีวัดประจำปีเกิด 12 วัดมาแนะนำท่านสมาชิกกันค่ะ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ปีชวด)
พระธาตุประจำปีเกิดปีหนู วัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ความพิเศษของวัดแห่งนี้คือพระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐานอยู่ในกู่พระวิหารทรงปราสาท แทนที่จะฝังในดินเหมือนที่อื่นๆ และในทุกปีจะมีการอัญเชิญ
พระธาตุออกมาให้ประชาชนสรงน้ำในวันมาฆบูชา หากมีเวลาท่านยังเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ได้อีกด้วย

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง (ปีฉลู)
พระธาตุประจำปีเกิดปีหนู วัดพระธาตุลำปางหลวง ถือว่าเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ยังวัดพระธาตุประจำปีเกิดของปีฉลู เนื่องจากสร้างในปีฉลูและแล้วเสร็จในปีฉลูเช่นกัน วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน "พระแก้วดอนเต้า" พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนา เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (ปีขาล)
พระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ พระธาตุช่อแฮ่ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ประชาชนนิยมมากราบไหว้ หลวงพ่อช่อแฮ่ และพระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นสิริมงคล

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน (ปีเถาะ)
พระธาตุประจำปีเกิดปีกระต่าย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปีเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา และในปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มากจากสุโขทัย
องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นจากระยะไกล มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะโรง)
พระธาตุประจำปีเกิดปีงูใหญ่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างจากศิลปะพม่าที่นิยมสร้างกันสมัยพุกาม ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา และพระพุทธสิหิงค์ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ซึ่งรู้จักกันกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"

วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะเส็ง)
พระธาตุประจำปีเกิดปีงูเล็ก พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยา สังเวชนียสถานสำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นที่คนทั่วโลกต้องการมาสักการะ แต่เนื่องจากองค์จริงของพระบรมธาตุตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย สำหรับประเทศไทยมีวัดสำคัญที่เก่าแก่และมีลักษณะคล้ายกับพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พระพุทธคยาในประเทศอินเดียคือ "วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่" มีพระพุทธรูปปางสิงห์หนึ่งเป็นที่ประดิษฐานเป็นพระประธาน สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20

วัดพระบรมธาตุเมืองตาก จังหวัดตาก (ปีมะเมีย)
พระธาตุประจำปีเกิดปีม้า พระธาตุชเวดากองตั้งอยู่ประเทศเมียนมา ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางไกลกว่า สำหรับท่านที่ต้องการไปนมัสการ สามารถเดินไปยัง "วัดพระบรมธาตุเมืองตาก" เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเมืองตากภายในได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ภายในวัดนี้มีการจำลองแบบเจดีย์ชเวดากองในประเทศเมียนมา ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลัก หน้าบัน จั่ว และหน้าต่างได้แกะสลักเป็นพุทธประวัติ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียใหม่ (ปีมะแม)
พระธาตุประจำปีเกิดปีแพะ วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นโดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 9 โดยมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมากจากเมืองศรีสัชนาลัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไว้ที่วัดสวนดอกและอีกส่วนอัญเชิญมาไว้ที่พระธาตุดอยสุเทพซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เจดีย์สร้างตามแบบศิลปะล้านนา เจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม สามารถมองเห็นวิวจังหวัดเชียงใหม่ได้

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (ปีวอก)
พระธาตุประจำปีเกิดปีลิง พระธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐสลักลายงดงาม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) พระบรมธาตุองค์นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั้งสองฝั่งโขง และมีความเชื่อกันว่าใครมานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้งจะได้เป็น "ลูกพระธาตุ"

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (ปีระกา)
พระธาตุประจำปีเกิดปีไก่ พระธาตุหริภุญชัย องค์พระธาตุสร้างแบบล้านนาไทยแท้นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดลำพูนมาอย่างยาวนาน ด้านในเป็นที่บรรจุพระเกศบรมธาตุในโกศทองคำ และในวันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีประเพณี "ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ"

วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ (ปีจอ)
พระธาตุประจำปีเกิดปีสุนัข พระธาตุจุฬามณี วัดเกตการามเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สร้างแบบล้านนาโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างจำลองมาจาก "พระเกศแก้วมณีเจดีย์" ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่ประดิษฐานพระทัตธาตุของพระพุทธเจ้า

วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย (ปีกุน)
พระธาตุประจำปีเกิดปีหมู วัดพระมหาชินธาตุเจ้า หรือ วัดพระธาตุดอยตุง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ชาวบ้านเรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน จังหวัดเชียงราย ในวัดจะมีองค์พระธาตุเจดีย์ 2 องค์เป็นที่บรรจุ พระบรมธาตุส่วนไหปลาร้า และในช่วงวันมาฆบูชาจะมีงาน "นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ"

ได้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย เตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทางกันได้เลยค่ะ

ท่านสมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.leelawadee.holiday ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ
TEL : 084-6487648 / 02-6640022
LINE : @LEELAWADEEHOLIDAY
IG : LEELAWADEE HOLIDAY
เส้นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ : https://www.leelawadee.holiday/packagetour-country.asp?pkgid=104
เส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศ : https://www.leelawadee.holiday/packagetour-country.asp?pkgid=327
บทความท่องเที่ยวเพิ่มเติม : https://www.leelawadee.holiday/articledetail.asp?id=7042
รับชมรายการทาง Line TV : https://tv.line.me/robchanroblok
Youtube : www.youtube.com/user/LeelawadeeHoliday


บทความเที่ยวต่างประเทศ l เที่ยวยุโรป l เที่ยวจีน l เที่ยวญี่ปุ่น l เที่ยวนิวซีแลนด์ l เที่ยวดูไบ l เที่ยวรัสเซีย l เที่ยวพม่า

 เที่ยวไต้หวัน l เที่ยวเกาหลี l เที่ยวฮ่องกง l เที่ยวร์สิงคโปร์ l เที่ยวแอฟริกาใต้ l เที่ยวตุรกี l เที่ยวบาหลี l เที่ยวออสเตรเลีย

เที่ยวไทยกรุ๊ปส่วนตัว l เที่ยวไทยกรุ๊ปส่วนตัว l เที่ยวไทยกรุ๊ปเล็ก l เที่ยวไทยพรีเมี่ยม


ผู้สนับสนุน

  • 425 Views ต้องการประชาสัมพันธ์
  • ไม่ระบุ
    การบริการ
    บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์
    กรุงเทพมหานครฯ
    18 สิงหาคม 2563 9:33:42

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้